Портал в режимі тестування та наповнення
Оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста з питань запобігання та виялення корупції Південного МТВ АМКУ
Опубліковано 13 вересня 2021 року о 08:06

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказом голови Відділення

                                                                                             від 13.09.2021 №65/ 105-ВК


УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття посади державної служби категорії «В»

головного спеціаліста з питань запобігання та виялення корупції Південного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України


Загальні умови

Посадові обов'язки

- розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у Відділенні;

- здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у Відділенні;

- взаємодіє з уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших міжобласних територіальних відділень та Комітету, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

- організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Відділення, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Голові Відділення пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій до роботи комісії з оцінки корупційних ризиків;

- забезпечує підготовку документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення змін до нього, подання його на погодження та моніторинг його виконання;

- здійснює підготовку звітів за результатами періодичного моніторингу та оцінки виконання документа за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення змін до нього, а також надає пропозиції щодо внесення змін до неї;

- щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо виконання заходів, передбачених документом за результатами оцінки корупційних ризиків Відділення;

- за результатами роботи за звітний рік надає до Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;

- у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, уповноваженої особи повідомляє про це Національне агентство протягом десяти робочих днів;

- візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;

- вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Голову Відділення та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

- надає працівникам Відділення, його структурним підрозділам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

- проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють у Відділенні, відповідно до частини першої статті 512 Закону декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;

- співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

- надає працівникам Відділення або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;

- організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;

- здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;

- інформує Голову Відділення, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Відділення;

- здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання відповідним органом вимог частини першої статті 59 та частини другої статті 651 Закону;

- повідомляє у письмовій формі голову Відділення про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Відділення з метою забезпечення дотримання вимог частин другої, четвертої та п'ятої статті 651 Закону;

- у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Відділення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу "Судова влада України", Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;

- організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;

- інформує Національне агентство у разі ненаправлення службою управління персоналом Відділення засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

- веде облік працівників Відділення, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» ( із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Перелік інформації необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

 - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС до 17 год. 00 хв.   21 вересня 2021 року включно.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

 Місце або спосіб проведення тестування


24 вересня 2021 року о 11:00 год.


м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83, 8 поверх, каб. 805 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно

 м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

м. Одеса, вул. Канатна, буд. 83 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Михайлова Надія Іванівна, (048)724-63-61, od@amcu.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння

4

Володіння іноземною мовою

не обовязково

Вимоги до компетентності


Вимога       

Компоненти вимоги

1

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

2

Досягення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3

Аналітичні здібності

- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

- вміння аналізувати інформацію та робити висновки,критично оцінюватиситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи 

Професійні знання


Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України "Про державну службу";

- Закон України "Про запобігання корупції"

2

Знання законодавства у сфері

Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про звернення громадян»; Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»; Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 року № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»


Більше за темою
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux